Blue Engine
TheRoad Logo

TheRoad

Management consulting. Product. Strategy.

ייזום וניהול מוצר לארגונים

גם אצלכם במגירות יש רעיונות לא ממומשים?

פתרונות לתהליכים עסקיים, תשתיות ארגוניות, מוצרים דיגיטלים חדשים, או משופרים?

 

האם אתם תוהים כיצד להתקדם ולממש את הפוטנציאל הבלתי מנוצל של רעיונותיכם? 

סדנת חשיפה 

אנו מציעים מפגש מרוכז, שבו נעבור ביחד איתכם על כמה מרעיונותיכם:
 

- הבנת התהליך העסקי  - תרשים יחסי ישויות,  זרימת המידע במערכת

- תאור ממשקי המשתמש הנחוצים: מסכים, פעולות, מסרים

- ארכיטקטורת מערכת

- קישוריות למערכות ליבה וחיצוניות

- אבטחה ותקינה

- אופיין פיתוח ותמחור ראשוני: איך עושים את זה?

- מתווה ראשוני לתהליך הפיתוח

- קביעת אבני דרך לבקרה

- זיהוי והתמודדות עם סיכונים

מיתרונות הסדנה

מנהלים שנחשפו לתהליך הזה:

- קיבלו פרספקטיבה מקיפה על ייזום מוצרים דיגיטליים בארגונים.

- קיבלו מושג על טווחי זמן ועלויות, על גורמי פנים וחוץ שיש לערב במימוש פרוייקטים כאלה.

מנהלים שבחרו בנו על מנת לבצע איפיון מלא של הפרוייקט קיבלו אופיין מלא, איתו ניתן לגשת לכל חברת פיתוח - תוך צמצום אי הוודאות, קבלת הצעות מחיר נמוכות וריאליות.

מרצה

יואל פרישוף, מנכ״ל TheRoad ומנהל מוצר.

Yoel Profile